En tanke under veckan

I föreläsningen talade Gillis om följande:

Kultur handlar om att möta enskilda människor.  En god kommunikatör – kan sätta sig in i en annan människas värld och verklighet. Det är skillnad mellan att vara en informatör och en kommunikatör. Vi är själva ofta övertygade om att vi har sanningen, när vi ser något har vi redan ett filter från vilket vi tolkar saker och ting.

Hur kan vetskapen om detta ändra vårt förhållningssätt?