Vad är integration?

Efter att ha pratat om att sådant som skiljer oss åt kan orsaka fördomar och motsättningar så pratade vi idag om vad som förenar oss. Jag ställde frågan ”vad är integration?” och fick flera tänkvärda svar som att alla har samma värde och ska ha samma chanser, att man ska prata med varandra och lära känna fler människor. När det gäller integration så tänker jag att det verkligen stämmer, ju fler man pratar med och lär känna desto mer integration blir det i vårt samhälle. En person man känner bemöter man på ett annat sätt än en främling. Det är i alla lägen mycket enklare att kategorisera och placera in människor man inte känner i fack och att sätta en etikett på dem. Människor man lärt känna får man en relation med och man ser bakom etiketten. Jag fyllde också i att det är viktigt för integrationen i ett samhälle att det anpassas utifrån den befolkningssammansättning som är. vi ska anpassa oss efter varandra.

Vi fortsatte att prata om vad som vi människor har gemensamt. Deltagarna sa att vi alla kan se, höra, känna, lukta och smaka, att vi kvinnor vill att våra barn ska ha det bra, få studera och få ett bra jobb, att vi behöver aktiviteter och att vi alla behöver få bli sedda och respekterade.

Jag uppmanade dem att nästa gång de tänkte att någon var olik eller annorlunda så skulle de också tänka på allt det gemensamt mänskliga som förenar oss. Trots allt är vi kanske mer lik varandra än vad vi är olika.