Veckans tanke

Mångfaldsvinster skapas inte automatiskt. De lockas fram genom ett medvetet ledarskap och ett tålmodigt arbete. Många rekryteringar går på slentrian. Vid intervjun förlitar vi oss på vårt sunda förnuft och vår magkänsla, en omedveten otydlighet i rekryteringen som inte ger utveckling utan status quo. Vad händer om vi ifrågasätter och ersätter den med medvetna och tydliga kriterier?

Hämtat ur Varför ersätta Sture med Sture? en handbok i medveten rekrytering för mångfald

Telge Tillväxt

Vi hade en mycket intressant föreläsningsdag med Telge Tillväxt den16 oktober. Harry McNeil Vd Telge Tillväxt samt Patricio Fuentes och Anna Omberg berättade inspirerande om hur arbetet har varit i Södertälje. Telge tillväxt är ett EU projekt där arbetslösa ungdomar anställs i 1 år. Ca 50 personer jobbar jämt i kommunen med kommunals ingångslön. Man har en stark koppling till näringslivet och där Telge tillväxt fungerar som ett bemanningsföretag. Av de ungdomar som varit på Scania har 8/10 fått jobb. Hela projektet startades av kommun, näringsliv och arbetsförmedlingen.

Ta gärna kontakt med Telge Tillväxt om ni vill veta mer!

Veckans tanke

Förut jobbade man inifrån och ut nu måste vi jobba tvärtom! Hur ser samhället ut? Vad finns det för behov och krav och utifrån det planera vår verksamhet.

Gör vi det?

Mångfald är viktigt för igenkännandet!

Veckans tanke

Varje människas rätt att vara unik är mångfald. Det släpper lös dynamik och kreativitet.

Mångfald i statistik är bara en början i mångfaldsarbetet, hur man sedan använder mångfald det är det som är utmaningen! Vad kan det som är olikt bidra med på min arbetsplats?

En tanke under veckan

I föreläsningen talade Gillis om följande:

Kultur handlar om att möta enskilda människor.  En god kommunikatör – kan sätta sig in i en annan människas värld och verklighet. Det är skillnad mellan att vara en informatör och en kommunikatör. Vi är själva ofta övertygade om att vi har sanningen, när vi ser något har vi redan ett filter från vilket vi tolkar saker och ting.

Hur kan vetskapen om detta ändra vårt förhållningssätt?

Succéstart för föreläsningsserien!!!

Förra veckan gick startskottet för vår föreläsningsserie och först ut var Gillis Herrlitz som föreläste på temat ”Ska de vara så speciellt med etnisk mångfald på arbetsplatsen?”.

Föreläsningsserien har som tema integration, kompetens, nytta och lönsamhet. Vår förhoppning är att den ska sprida ringar på vattnet hos företagare i Skellefteå när det gäller att arbeta med mångfaldsfrågor och att våga anställa personer med olika etnisk bakgrund.

Nu drar föreläsnngsserien igång med Gillis Herrlitz

Gillis Herrlitz och Christina Wiklund förbereder sig inför dagens föreläsning.

Fortsätt läsa

Nytt ansikte i föreläsningsserien

Vi har glädjen att presentera Gillis Herlitz som nytillskott till vår föreläsningsserie. Vid första tillfället kommer han att föreläsa under rubriken ”Ska det vara så speciellt med etnisk mångfald på arbetsplatsen?”. Alla tidigare föreläsare är kvar, men Manne Didehvar och Per Wilhemsson kommer istället den 24 april och Marco Helles i 19 februari 2013 tillsammans med Farbod Rezania. Om ni har några frågor runt förändringen i serien ring Christina på 070 – 58 53 921.