Medborgarutbildning

Genom utbildning på individuell nivå för i första hand kvinnliga analfabeter ska vi med en kreativ och praktisk pedagogik arbeta för språkutveckling, kulturell kompetens, och personlig utveckling.

Blogginlägg om medborgarutbildningen:


[blog_in_blog category_slug=’medborgarutbildning’ template=’template’ num=10]