Föreläsningsserie

4ALL ska jobba med etnisk mångfald och integration i arbetslivet där arbetsgivare och myndigheter ska utbildas i vinsterna och fördelarna med etnisk mångfald för att nå lönsamhet och tillväxt.

För mer information om föreläsare, tillfällen, mm, hittar du i vår broschyr
4ALL föreläsningsserie.

Blogginlägg om föreläsningsserien:


[blog_in_blog category_slug=’forelasningsserie’ template=’template’ num=10]