Projektpartners

Föreningen Urkraft arbetar för allas möjlighet att på sina egna villkor hitta sin plats i samhället och på arbetsmarknaden.

Skellefteå kommun, Kultur- och biblioteksavdelningen arbetar med att stärka och bredda kulturutbudet för alla som lever och verkar i kommunen.

Skellefteå kommun, Kundtjänst är vägen in till Skellefteå kommuns service och kommunens ansikte utåt.

Studieförbundet NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) NBV ägs av ideella organisationer som arbetar för drogfrihet, folkhälsa, integration och internationella frågor.

För samtliga dessa ska projektet medföra nya kunskaper, gemensamt lärande och gemensam metodutveckling och ett förbättrat framtida samarbete.

 

Utöver partnerskapet önskar vi samverka med fler organisationer som kan bidra och ta del av lärandet och resultaten. Bland annat:

Arbetsförmedlingen Skellefteå

Kyrkorna i Skellefteå

Skellefteå kommun: Gymnasiekontoret och SFI, Arbetsmarknadsavdelningen

Västerbottens läns landsting

Företagare och arbetsgivare i Skellefteå

Mångkulturellt forum

Folkbildningen

Föreningar

Flyktingmottagningen