Hösten föreläsning Telge tillväxt

Till hösten kommer Telge tillväxt och föreläser den 16 oktober mellan 13 -17 läs programmet nedan. Anmäl er gärna till föreläsningen till christina@urkraft.se

Välkomna!

Workshopschema om Telgemodellen och Telge Tillväxt.

 

13.00-14.00 Presentation av ”Telgemodellen”

Som svar på Södertäljes utmaningar och möjligheter har det kommunala bolaget Telge AB har de senaste åren etablerat ett antal nya företag i samarbete med det privata näringslivet. Dessa har alla ett uttalat syfte att lösa specifika samhällsutmaningar på affärsmässiga grunder. Telge Peab, Manpower Telge Jobbstart var de två första av dessa företag. Dessa samarbeten är, tillsammans med det nystartade företaget Telge Tillväxt, en medveten satsning på den så kallade Telgemodellen och Telges vision ”att förena affärer med samhällsnytta”.  I dagsläget arbetar alla bolag inom Telge AB med att förverkliga visionen.

 

14.00-14.30 Paus

 

14.30-15.30 Telge Tillväxt – bakgrund, erfarenheter och lärdomar

Den 1 april 2011 startade Telge Tillväxt en unik satsning där Södertälje kommuns bolagskoncern Telge och Arbetsförmedlingen gått samman med sju av landets största privata företagskoncerner i ett gemensamägt bolag för att anställa arbetslösa ungdomar och ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning. Telge Tillväxt ägs av KF, Scania, Swedbank, Manpower, Mekonomen, Folksam, Peab och Telge. I styrelsen sitter partnerföretagens VD:ar, kommunstyrelsens ordförande, Arbetsförmedlingens generaldirektör och Kommunals ordförande. Bolaget har som mål att på tre år halvera ungdomsarbetslösheten i Söderälje. Telge Tillväxt ger långtidsarbetslösa ungdomarna anställning med avtalsenliga löner i maximalt ett år för genomföra riktiga jobb och få arbetslivserfarenhet. Efter sex månaders verksamhet hade över 80 personer anställts, 50 personer arbetet på ett trettiotal olika företag och tjugo personer ha hunnit sluta på företaget.

 

15.30-16.00 Paus

 

16.00-17.00 Workshop och diskussion

Privat-offentlig samverkan, socialt entreprenörskap och nya metoder för att hantera kommunala utmaningar.  Presentation av matrisen ”tjäna pengar-göra gott.

 

Föreläsare och workshopledare

– Alarik von Hofsten, vice VD Telge AB

– Harry McNeil, VD Telge Tillväxt

– Ung medarbetare från Telge Tillväxt