Träff med integrationsprojekten i Norrland

Måndag den 6 februari var det träff för alla norrländska integrationsprojekt i statshuset i Umeå. SIK-projektet, som även de är ett integrationfondsprojekt, håller samman och samordnar möten och träffar mellan projekten. Vi från 4 ALL var representerade, IniUmeå – som jobbar med integration via föreningar, IF – som jobbar med att ge invandrare ökad digital kompetens och så förstås SIK och ESF.
Det går inte komma från värdet att träffa andra projekt! Det ger både inspiration, nya tankar och idéer, men även en möjlighet att dela erfarenheter kring sådant som kan kännas svårt på olika sätt.
Det som framförallt diskuterades under dagen var önskemålet att få en bred diskussion mellan alla integrationsprojekt om vad integration egentligen är, vem ska integreras och på vems villkor, möjligheten att arbeta transnationellt och metoder/metodutveckling.
Vi avslutade med att bestämma tid för nästa sammankomst då 4 ALL kommer att vara värd för träffen.
Statshuset i Umeå

Statshuset i Umeå