Föreläsning

Varmt välkommen till föreläsningen den 16 oktober i  serien Mångfald och Tillväxt :

Telge Tillväxt anställer arbetslösa Södertäljeungdomar mellan 18-24 år. Under knappt 1.5 år har Telge Tillväxt anställt 200 personer. Av de som har slutat har 71 % gått vidare till annat jobb eller studier. I rekryteringen, som sker via Arbetsförmedlingen, arbetar Telge Tillväxt aktivt med att ungdomsgruppen ska representera Södertäljes befolkning. Detta görs genom att bl.a. utgå från kompetens och rekrytering av personer med språkkunskaper i syrianska/assyriska, arabiska och finländska. Ungdomarnas språkkunskaper används när Telge Tillväxt förmedlar personal. Hur kan vi omvandla detta till något som kan fungera i Skellefteå? Kom och lyssna och inspireras!

Upplägg för dagen
13.00-14.00 Presentation av ”Telgemodellen”

Som svar på Södertäljes utmaningar och möjligheter har det kommunala bolaget Telge AB har de senaste åren etablerat ett antal nya företag i samarbete med det privata näringslivet. Dessa har alla ett uttalat syfte att lösa specifika samhällsutmaningar på affärsmässiga grunder. Telge Peab, Manpower Telge Jobbstart var de två första av dessa företag. Dessa samarbeten är, tillsammans med det nystartade företaget Telge Tillväxt, en medveten satsning på den så kallade Telgemodellen och Telges vision ”att förena affärer med samhällsnytta”.  I dagsläget arbetar alla bolag inom Telge AB med att förverkliga visionen.

14.00-14.30 Paus

14.30-15.30 Telge Tillväxt – bakgrund, erfarenheter och lärdomar

Den 1 april 2011 startade Telge Tillväxt en unik satsning där Södertälje kommuns bolagskoncern Telge och Arbetsförmedlingen gått samman med sju av landets största privata företagskoncerner i ett gemensamägt bolag för att anställa arbetslösa ungdomar och ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning. Telge Tillväxt ägs av KF, Scania, Swedbank, Manpower, Mekonomen, Folksam, Peab och Telge. I styrelsen sitter partnerföretagens VD:ar, kommunstyrelsens ordförande, Arbetsförmedlingens generaldirektör och Kommunals ordförande. Bolaget har som mål att på tre år halvera ungdomsarbetslösheten i Söderälje. Telge Tillväxt ger långtidsarbetslösa ungdomarna anställning med avtalsenliga löner i maximalt ett år för genomföra riktiga jobb och få arbetslivserfarenhet. Efter sex månaders verksamhet hade över 80 personer anställts, 50 personer arbetet på ett trettiotal olika företag och tjugo personer ha hunnit sluta på företaget.

15.30-15:40 Paus

15:40-17.00 Workshop och diskussion
Privat-offentlig samverkan, socialt entreprenörskap och nya metoder för att hantera kommunala utmaningar.  Presentation av matrisen ”tjäna pengar-göra gott.

Föreläsare och workshopledare

– Harry McNeil, VD Telge Tillväxt

– Ung medarbetare från Telge Tillväxt

Plats:                 Nordanå, Skellefteå
Datum:             16 oktober  2012
Tid:                    kl 13:00 – 17:00 registrering från 12:30

Sprid gärna detta i ert nätverk. Deltagandet är kostnadsfritt. Frågor och anmälan maila gärna christina@urkraft.se

Hälsningar Christina Wiklund

Christina Wiklund, Urkraft, Box 55, 931 21 Skellefteå :: T +46 910 57943 :: M +46 (0)70 585 39 21

Urkrafts senaste Nyhetsbrev hittar du på adressen…
http://urkraft.se/nyhetsbrev