Besök på moskén

Bönehallen i Skellefteås moské

Idag var vi på besök i moskén i Skellefteå. Lahcene som är ordförande tog emot oss och pratade om föreningen och hur de jobbade. Eftersom vi tidigare både förra veckan och den här veckan pratat om hur det är att förlora någon närstående så blev det naturligt att prata om hur det går till vid dödsfall och begravningar i moskén. Lahcene som även jobbar med hedersrelaterat våld pratade med våra deltagare om problematiken när man som invandrarförälder har en syn på att få bevara sin kultur medan invandrarungdomarna kommer in i det svenska samhället och vill frigöra sig från föräldrarnas mönster. Vi avslutade med att gå in i bönesalen och Lahcene talade om för kvinnorna att de ska tro på sig själva och våga gå ut och visa ”världen” vad de kan!!!!

En bönematta i moskén