Mångfald i föreningslivet

Onsdagen den 10/4 hade 4ALL tillsammans med Skellefteå Fritid bjudit in till en föreningskväll med temat Mångfald. Ett 30-tal olika föreningar hade samlats för att lyssna på Umeå Legends. De inledde och berättade om sitt arbete i sin förening och hur de jobbar med att tillvarata varje medlems styrkor och hur det utvecklar föreningen. Raad Al-Duhan berättade om sin resa från Flyktinglägret till att komma till Sverige. Han berättade om hur han jobbar med barnen i skolan och lär dem respekt och att tycka om varandra oavsett varifrån man kommer eller om man ser annorlunda. Vi fick veta att även om du har en funktionsnedsättning är det inget hinder för att t.ex. börja med boxning.

Sedan fick vi några goda exempel från föreningar i Skellefteå som jobbar med Mångfald. Kvällen avslutades med fika och gruppdiskussioner och utbyte av erfarenheter och en och annan god idé som man tar med sig hem.

 

Det blir inte alltid som man tänkt sig ibland blir det bättre

Söndagen den 25/11 var det tänkt att vi skulle framföra Rödluvan och Vargen i Boliden men vi ändrade då det visade sig att samma dag var det barnbio på Folkets Hus. Istället bev det ett intressant samtal över en våffla hur man ska göra för att folk ska träffas. Det går inte med hjälp av affischer att få människor som inte kan svenska att komma, istället måste man prata med dem. Svårigheten är också att visa att våra mötesplatser inte är en myndighet utan dit kan man komma och fika, köpa kläder och få hjälp med att förstå vad som står i ett brev. Där behöver vi svenskar hjälp av dem som har varit här ett tag och som vet hur det var när de kom till Sverigem och som kan ta med sig dem som är nya och visa, här finns det en mötesplats att komma till.

Det finns så många fantastiska människor som ställer upp och vilja hjälpa andra och Boliden och Gula Villan är ett mycket bra exempel på detta.

Teaterkafé med Integrationssamtal

Söndagen den 4/11 hade 4ALL ett teaterkafé på Dammen i Byske i samarbete med Globalhelpline. Vi började med att berätta om projektet på svenska, engelska och arabiska och sedan framförde vi Rödluvan och Vargen. Efteråt fikade vi med dem som var där och pratade om hur det var att bo i Byske och hur det är som att komma som flykting till Sverige och att fly från sitt land. Det var många som ville öva sin svenska och som tyckte det var svårt att hitta naturliga mötesplatser där man kan få träna sin svenska.

Nästa teaterkafé blir söndagden den 25/11 i Boliden kl.14.00 på Gula VillanInformation om 4ALL

Vargen vaknar och är full av stenar i magen

Mångfaldskafé

I höst kommer vi att ha två mångfaldskaféer. Vi kommer att bjuda på sagan om Rödluvan och Vargen i en liten annorlunda version. Sedan kommer vi att inbjuda till samtal på respektive ort där vi vill diskutera hur man hittar till mötesplatser som ny och hur man kommer in kontakt med svenskar respektive nysvenskar.

Det första kommer att vara i Byske och är ett samarbete med ett annat projekt som heter Global Helpline och projektledaren som heter Mahmuda. Det andra kommer att vara i Boliden och är ett samarbete med Gula Villans aktivitetsförening som har startat ett integrationsprojekt i Boliden.

Vi kommer att besöka följande platser:                                                                         Söndagen den 4/11 kl.14.00 på Dammen i Byske

Söndagen den 25/11 kl.14.00 på Gula Villan i Boliden

Mötesplats för alla

Äntligen börjar det hända saker och vi ser att vårt projekt gör skillnad och att det kommer att fortsätta även då projektet tar slut. Detta är vad som är på G under mötesplatser så håll utkik mer info kommer efter sommaren

Utbildningsinsatser för museeverksamheten

Utbildningsinsatser för de som arbetar med att möjliggöra för verksamheter, ex vis: kommunala tjänstemän,

Utbildningsinsatser för de som skapar verksamheter, ex föreningsaktiva

Fördomscafé, turné på varje ort tillsammans med lokala org, och föreningar

Starta Teater och berättargrupper som aktiva i bygden.

Arbeta tillsammans med den person som arbetar med Integrationsstrategin på Skellefteå kommun, och den kommande handlingsplanen. Ska börja gälla 1 jan2013.

Medverkar vid fullmäktige när integrationsstrategin ska beslutas.

Digidel på Biblioteken

Vi jobbar vidare med Mötesplatser och Biblioteken på gång är nu satsningen www.digidel.se där målet är att nå 5000000 av de ca 1,5 miljoner som står utanför den digitala världen idag. Många av dem är nysvenskar och ett sätt att nå dem är via biblioteken. I samarbete med biblioteken kommer 4ALL att erbjuda prova på workshops och korta datacirklar.

Mötesplatser för Integration

Vart kan man träffas om man vill träffa andra svenskar och prata svenska? I vårt projekt vill vi inte skapa nya mötesplatser utan utveckla de som redan finns. Vi vill ta reda på vad som redan görs och vad vi kan göra bättre. Hur ska vi nå ut till alla? Vi måste även använda muntlig information likväl som skriftlig.Bra mötesplatser som redan finns är våra bibliotek, Nordanå, Föreningar, Studieförbund.

Det pågår integration överallt men vi kan bli bättre.

Under december pågår tex Berättarkalendern som blandar berättare och berättelser från världens hörn och sång och musik. Läs mer på http://berattarkalendern.wordpress.com