Vad är typiskt för min kultur

Idag skulle vi prata om vad som är typiskt med våra olika kulturer. Jag började med att ta exempel på att vi svenskar tycker att det är viktigt att passa tider, att tid är dyrbar och att man slösar med någon annans tid ifall man låter den andre vänta. Deltagarna svarade med att säga att de inte tyckte att vi svenskar var så noga med tiden eftersom de alltid fick vänta hos doktorn. Jag sa att doktorn var ett undantag, att där fick man alltid vänta, men fick då höra att man ofta fick vänta på bussen också. Innan deltagarna började ta fler exempel så försökte jag förklara att det var ett exempel och att jag generaliserade. Jag förklarade också att min vilja med samtalet var att förutsättningslöst jämföra våra kulturer, utan att säga att det ena eller det andra är bättre eller sämre.

Vi fortsatte diskussionen och jag fick veta att det i deras hemländer var viktigt att lyssna på den som var äldst och visa honom respekt. De upplevde att det var annorlunda här i Sverige. Jag försökte förklara om hur viktigt det är i Sverige med självständighet och att vi svenskar börjar tidigt med våra barn att lära dem att klara sig själva och att tänka kritiskt. Tänker man kritiskt så är risken att man ska falla för grupptryck mindre. Sen funderade vi också över att Sverige är ett informationssamhälle där saker förändras snabbt, vilket kan innebära att de som är äldre inte riktigt alltid vet och kan svara på aktuella frågor på samma sätt som i deras kulturer, där de äldres visdom värderas högt.

Vi pratade även om att Sverige generellt sett är en individualistisk kultur där vi uppskattar avskildhet och att själva få avgöra när vi vill vara ifred och när vi vill umgås. I deltagarnas mer kollektivistiska kulturer sa de sig uppskatta den trygghet det ger att ha närhet till varandra.

Vi avslutade med att deltagarna fick säga vad de tyckte vad bra respektive dåligt med den svenska kulturen. De sa att de uppskattar att alla värderas lika, att det finns trygghet här, att människor är snälla och att lagar och regler gör att det blir ett rättvist samhälle. Det de inte uppskattade var den liberala synen som svenskar har på tidiga relationer mellan tjejer och killar.