Tingsrätten

Undre onsdagen gjorde vi ett besök på tingsrätten. Det blev avslutningen på hur det svenska rättssamhället fungerar.

Vi fick träffa Anette som jobbar som notarie där. Hon beskrev olika typer av brott och berättade att det när det gällde brottsmål var polisen som gjorde förundersökningen, åklagaren som väckte åtalan och att det var tingsrätten som fattade ett beslut om rättslig påföljd, så det är alltså flera instanser som är inblandade.

Skellefteå Tingsrätt

Skellefteå Tingsrätt

Det blev mycket frågor om vilka påföljder olika brott kunde få och hur mycket man behövde böta vid olika brott. Men den stora diskussionen handlade om att barnaga  inte är tillåtet i Sverige, att man om man slår sina barn kan bli fråntagen dem och de funderade mycket på om vi i Sverige är nöjda med att barnaga är förbjudet.

Vi bestämde att vi skulle fortsätta diskussionen senare och även prata om hur det är att vara förälder. Även om vi har olika kulturell bakgrund så har vi mycket gemensamt i våra erfarenheter runt graviditet, barnafödande och att vara förälder, glädjen, oron och önskan om att det ska gå bra för ens barn i livet. Jag tror att det är viktigt att rikta in sig mer på det som förenar än på det som skiljer.