Succéstart för föreläsningsserien!!!

Förra veckan gick startskottet för vår föreläsningsserie och först ut var Gillis Herrlitz som föreläste på temat ”Ska de vara så speciellt med etnisk mångfald på arbetsplatsen?”.

Föreläsningsserien har som tema integration, kompetens, nytta och lönsamhet. Vår förhoppning är att den ska sprida ringar på vattnet hos företagare i Skellefteå när det gäller att arbeta med mångfaldsfrågor och att våga anställa personer med olika etnisk bakgrund.

Nu drar föreläsnngsserien igång med Gillis Herrlitz

Gillis Herrlitz och Christina Wiklund förbereder sig inför dagens föreläsning.

Gillis började med att ta upp hur viktigt det är för ett företags lönsamhet och utveckling att skapa en anda på arbetsplatsen för att alla ska våga säga vad de tycker. Etnisk mångfald på en arbetsplats handlar, enligt honom, inte bara om att människor kommer från olika nationer, det handlar om att människor kommer från olika kulturer och har olika bakgrund. Utifrån ett exempel om en studie som visade på att studenter i en homogen grupp löste problem snabbare men att studenter i en heterogen grupp kom med bättre och mer konstruktiva lösningar menade han att mångfald på företag berikar och skapar dynamik, det gäller bara att företaget kan se, tillåta och våga söka efter vad olikheterna kan bidra till och vilken nytta man kan ha av dem.

Deltagarna på föreläsningen fick även de vara med och fundera över vilken nytta etnisk mångfald på arbetsplatsen kan ha och de kom med förslag som språkkompetens, mer dynamik, att det skapar trygghet, ger nya infallsvinklar, minskad främlingsfientlighet och att det är utvecklande och skapar nya nätverk.

Idag när det är större etnisk mångfald i samhället är det viktigt för ett företags överlevnad, menar Gillis, att ha ett utifrån perspektiv där samhällets mångfald även speglas inom företaget. Precis som Darwin sa, menar han, så överlever inte den som är starkast utan den som är bäst på att anpassa sig.

Gllis uttryckte också att det viktigaste verktyget när det gäller att skapa etnisk mångfald är att kunna kommunicera, att ha nyfikenhet och intresse för olikheter och kunna sätta sig in i och försöka förstå att vi tänker olika och har olika uppfattning om saker. Som god kommunikatör menar han att man känner in och anpassar sig till varandra, att man aktivt arbetar med sina egna fördomar och sin människosyn så att man kan tänka bort kategorier och se den enskilda individen.

Under eftermiddagen hade deltagarna möjlighet att mingla runt i pauserna och det bjöds på kaffe, te, frukt och fika i pauserna. Det hördes mycket positivt i kulisserna, något som också bekräftades i de enkäter som deltagarna fick svara på efter föreläsningens slut. Bland svaren fanns ingen som inte var nöjd med helheten under dagens föreläsning, vilket är ett fantastisk betyg för oss som arrangörer.

Mingel

Nu önskar vi alla nya och gamla deltagare välkomna till del två i föreläsningsserien som går av stapeln den 24 april då Manne Didehvar kommer och föreläser om hur man kan se på mångfald utifrån ett entreprenörperspektiv.