Mötesplatser för Integration

Vart kan man träffas om man vill träffa andra svenskar och prata svenska? I vårt projekt vill vi inte skapa nya mötesplatser utan utveckla de som redan finns. Vi vill ta reda på vad som redan görs och vad vi kan göra bättre. Hur ska vi nå ut till alla? Vi måste även använda muntlig information likväl som skriftlig.Bra mötesplatser som redan finns är våra bibliotek, Nordanå, Föreningar, Studieförbund.

Det pågår integration överallt men vi kan bli bättre.

Under december pågår tex Berättarkalendern som blandar berättare och berättelser från världens hörn och sång och musik. Läs mer på http://berattarkalendern.wordpress.com