Somalisk dans i Umeå

Linn visar oss First Step

Linn visar oss First Step

På fredag åkte delar av 4ALL-gänget till Umeå för att besöka ett liknande projekt för invandrarkvinnor där. Det blev ett fantastiskt möte med ett 15-tal somaliska kvinnor i olika åldrar. De berättade glatt om sig själva, varifrån de kom och vad de hade för drömmar om framtiden i Sverige.

Projektet heter G.I.V.E och står för Gender, Innovation, Vision & Empowerment och vänder sig till invandrarkvinnor med låg utbildningsbakgrund och liten erfarenhet av reguljärt arbete. Syftet är att ta tillvara på kvinnornas kompetens, öka deras egenmakt och minska bidragsberodendet.

Besöket började med att Linn berättade om  den metod hon tagit fram som kallas ”First step” och som går ut på att deltagarna får se en bild som visar ett problem som de sedan får vara med och hitta lösningar på.

Sedan förändrades atmosfären och vi förflyttades till Somalia när vi fick höra en av deltagarna läsa upp en dikt som hon hade skrivit samtidigt som de andra deltagarna spelade trummor och dansade till dikten, mycket fascinerande!

Dagen var både givande och inspirerande.