Lucia

Idag har varit en oerhört intressant dag på många sätt. Först så arbetade vi med bilder som deltagarna fick beskriva och som det blev mycket intressanta diskussioner kring, allt från könsstympning, månggifte, kvinnans respektive mannens roll och till arbetsfördelning i hemmet. Dagen avslutades med ett stämningsfullt besök i St Olovs kyrka där vi fick se Kanalskolans elevers luciatåg.

Kanalskolans luciatåg i St Olovs kyrka