Kundtjänst på besök

På tisdagen kom Helén från kundtjänst och berättade om kommunen, att det både är ett geografiskt område och en stor arbetsplats för flera tusen personer. Alla kommuninvånare är med och väljer de politiker som ska få bestämma i Skellefteå kommun och om man är  missnöjd över hur något fungerar inom kommunen så är det bästa sättet att kunna påverka det att kontakta någon politiker.

Hon berättade vidare om kommunens olika funktionermed  kommunledning, bygg- och miljökontor, tekniska kontoret, räddningstjänsten som jobbar för ökad mångfald och gärna ser fler invandrare som arbetar hos dem, socialkontoret, skola och kultur samt  fritidskontoret. Deltagarna fick en inblick i vad alla sysslade med och fick sedan frågan om de trivs i Skellefteå kommun. Alla deltagare var överens om att Skellefteå är en lagom stor stad där deras barn kan växa upp tryggt.