Kulturchock

I måndags pratade vi om kulturchock. Deltagarna fick berätta om deras möte med den svenska kulturen. Det var mycket intressant att höra att flera av dem redan innan de kom till Sverige hade fått besök av Kjell Jansson härifrån Skellefteå i flyktinglägret och fått en 4 veckors utbildning om svenska lagar, regler och traditioner.

Det var också roligt att de flesta upplevde att de trots att det varit svårt att komma till ett nytt land långt från sina familjer ändå upplevde att Sverige är ett rättvist land där de känner sig accepterade och där det är stor frihet. De känner sig trygga här.

Vi pratade om vilka förväntningar man kan ha innan man möter en ny kultur, att det i början ofta är spännande och roligt med det nya och att det ofta är efter ett tag i den nya kulturen som man kan drabbas av kulturchoken. Vi pratade om olika symtom på kulturchock och att det var viktigt att man själv förstod att det är naturliga känslor samtidigt som man får förståelse från sin omgivning. De trodde att det är viktigt att lära sig språket och skapa sociala kontakter för att man ska kunna ta sig ur kulturchocken.

Jag ritade upp triangeln med tanke, känsla och handling och förklarade hur de förhöll sig i förhållande till varandra och hur man genom att förändra något av dem kunde förändra och få ett annat resultat. Jag berättade också om boken Secret och att det när man tänker negativt ofta föds fler negativa tankar, medan det när man tänker positivt föds fler positiva tankar. Att tänka positivt är tillsammans med bra kost, god sömn och motion viktiga faktorer för god hälsa.