Studiebesök av Personalstrategerna

I torsdags fick vi besök av 21 deltagare från Personalstrategerna till Kundtjänst. Mina och Katarina informerade om projektet på svenska och engelska. Många frågor kom upp t.ex. varför var det bara kvinnor med i utbildningen, kan man få information från någon annanstans än kundtjänst. Här tipsade vi om ett annat projekt Global Helpline där syftet är att skapa nätverk utanför centrum och där det finns många invandrare och flyktingar. En mycket trevlig em och deltagarna önskade oss lycka till med projektet.