Fördomar och alla människors lika värde

På tisdagen hade jag med mig bilder som skulle väcka känslor så att vi skulle kunna diskutera kring våra fördomar. En bild var på två män som just gift sig, en annan på två unga tjejer som var punkare och drack och en tredje var på Usama bin Laden.De fick frågor som skulle jag älska mitt barn om hon såg ut så här, tror ni att flickan sköter sitt skolarbete, är de här personerna lika mycket värda som andra och ska ha samma rättigheter.

 

Bilderna väckte verkligen känslor och det blev mycket diskussion särskilt när de fick frågan om vem på de tre bilderna de ansåg var mest värdefull.

Den följande diskussionen var ifall alla människor har samma värde och ska ha samma rättigheter, något som vårt svenska samhälle är uppbyggt på. Vi kom fram till att i teorin är det så, men att det kan vara svårt att känna att man vill människor gott om de betett sig riktigt illa mot en själv eller omvärlden.

Vi pratade även om fördomar och hur lätt det är att kategorisera och placera in människor i fack och hur viktigt det är att se och lära känna och se varje människa som en enskild individ.