Föräldraskap

Efter att ha kommit in på ämnet gång på gång avsattes dagen till att prata om att vara förälder. Jag ville att vi skulle få prata runt hur man kan lösa olika problem man som förälder ställs inför och tänkte för att undvika att någon skulle känna sig personligt utsatt skapa så kallade ”case”.

Jag hade ägnat gott om tid till att förbereda flera olika fall som jag sedan presenterade.Vissa fall handlade om invandrare och svenskar och den problematik som ibland kan uppstå vid kulturkrockar, andra var mer allmänna och kunde gällde föräldraskap generellt oavsett varifrån man kommer. Diskussionerna blev inte riktigt som jag hade tänkt mig men det blev en oerhört intressant och lärorikt dag för mig.

Jag började med att berätta och namnge personerna fallet handlade om, var de kom från och vilka problem de hade. Innan jag hade berättat klart blev jag avbruten av någon som frågade ”är det Mohammed som bor på Morö Backe?” och jag fick då förklara att alla personer var påhittade. Vi gick vidare och jag avslutade med att fråga hur personerna skulle lösa problemet. Då var det någon som sa ”det är inget problem, de kommer ju från Iran, då brukar de inte bry sig om sånt” och sedan började de diskutera någon de kände som hade exakt de problemen jag hade pratat om. Jag försökte återgå till hur personerna i mitt presenterade fall skulle lösa problemet men diskussionen gick vidare om hur de som de kände hade löst sitt problem. Jag la bort mina fall, med analfabeter ska man jobba konkret och inte med abstrakta fall.

Vi fortsatte att prata om verkliga situationer, personer de kände som hade ställts inför problem och de svårigheter vi själva upplevde oss ha med våra tonårsbarn. Det blev väldigt intressant. Även om vi inte försökte hitta lösningar så fick vi dela våra funderingar med varandra och förstå att vi inte är ensamma om de svårigheter som ibland kan uppstå.

Efter en lång stund av allvar avslutades dagen i glada skratt när vi kom fram till att på måndag ska vi göra pasta för att ta bort generande hårväxt!!!!