Bilder och ord

Bilder med ord

På måndag arbetade vi med bilder. Vi började med att benämna vad alla bilder föreställde. Sedan vände vi dem upp och ned. Varje deltagare fick i tur och ordning ta upp en bild och sedan förklara vad som var på bilden utan att säga ordet och så fick de övriga gissa. De var jätteduktiga!!! Det är flera vinster med att arbeta på det här sättet, dels får de ett ökat ordförråd och dessutom lär de sig att kunna göra sig förstådda genom att förklara ord de inte kan namnet på. Vi arbetade på samma sätt förra veckan med den skillnaden att då ville inte deltagarna själva förklara vad bilderna föreställde utan då fick jag göra det och de gissade. Det är verkligen roligt och inspirerande att se hur övning ger färdighet och ökat självförtroende.