Besök på SFI

Den 13/11 var vi från kundtjänst på SFIs samhällsorientering på Campus.

Helen informerade de ca 30 eleverna om vad en kommun är och skillnaden mellan kommunen och andra myndigheter och vad de kan hjälpa invånarna med. Mina informerade dem om 4ALL och att de kan få hjälp av henne i receptionen på kommunen.

Informationen tolkades på fem olika språk.