Besök från polisen

Under måndagen fick vi besök av Ewa Öström från polisen. Hon förklarade att de är en statlig myndighet och att lagen finns till för att skydda den enskilde. Så berättade hon om polisens arbete och det blev diskussioner och jämförelser mellan hur det fungerar i Sverige kontra hur det fungerar i deras hemländer. En stor skillnad är att den svenska polisen inte är mutbar jämfört med där de kommer från, en annan skillnad är att man i Sverige är lika inför lagen. Det spelar ingen roll vilken position man har i samhället, har man gjort ett brott får det rättsliga påföljder. Många av deltagarna beskrev att det i deras hemländer är så att den som har en högt uppsatt position kan ”göra som han vill”. Det blev också diskussion kring att det i Sverige ska vara utom allt tvivel att personen är skyldig innan man blir dömd eftersom det inte ska vara så att någon oskyldig ska behöva avtjäna ett fängelsestraff.

Ewa frågade deltagarna om de kände sig trygga i Skellefteå och frågade dem om de trodde att det var mer eller mindre brottslighet här än i övriga landet. De svarade att de kände sig väldigt trygga här och trodde att det var mindre brottslighet här än i storstäderna. Ewa berättade då att brottsligheten i Västerbotten är lägst i hela landet.