Mångfald i föreningslivet

Onsdagen den 10/4 hade 4ALL tillsammans med Skellefteå Fritid bjudit in till en föreningskväll med temat Mångfald. Ett 30-tal olika föreningar hade samlats för att lyssna på Umeå Legends. De inledde och berättade om sitt arbete i sin förening och hur de jobbar med att tillvarata varje medlems styrkor och hur det utvecklar föreningen. Raad Al-Duhan berättade om sin resa från Flyktinglägret till att komma till Sverige. Han berättade om hur han jobbar med barnen i skolan och lär dem respekt och att tycka om varandra oavsett varifrån man kommer eller om man ser annorlunda. Vi fick veta att även om du har en funktionsnedsättning är det inget hinder för att t.ex. börja med boxning.

Sedan fick vi några goda exempel från föreningar i Skellefteå som jobbar med Mångfald. Kvällen avslutades med fika och gruppdiskussioner och utbyte av erfarenheter och en och annan god idé som man tar med sig hem.

 

Studieresa till Bologna

I slutet av januari och början av februari gjorde 4-all gänget en studieresa till Bologna i Italien. Det var mycket intressant att få vara i Bologna och höra att de brottas med samma problem som vi och att de tycker att Sverige är himmelriket och Italien helvetet. Trots detta finns det många likheter såsom att Italien precis som Sverige lider av en åldrande befolkning och behöver tillskott för att klara av framtidens försörjning. Många som kommer till Italien kommer från Östeuropa. Man har bara 4 flyktingförläggningar i hela Italien men dessa är bemmande med personal som finns till hands för de som bor där och har ungefär en lotsfunktion. 1 av 4 som kommer till Italien får stanna men man får inte ett Italienskt medborgarskap per automatik utan måste klara ett svårt språktest. Inofficiellt blir man inte Italienare om man inte är minst tredje generationen.
Till skillnad från Sverige kan man få jobb även om man inte kan tala italienska. Företaget Manutencoop är ett kooperativt städföretag som har 18000 anställda i Italien varav 2000 utlandsfödda. De allra flesta av dem finns i Bologna området. Då man börjar på företaget får man en mentor som talar samma språk som man själv och som lär ut yrket. Varje år delar man ut 300 stipendier à 400 Euro till de utlandsfödda barn för att uppmuntra till fortsatta studier och utbildning.
I Bologna finns det ca 12% invandrare och det är den största delen i Italien pga av att detta område är det rikaste i Italien och det är här det finns jobb. Man har liknande motsvarighet till SFI och ett annorlunda inslag är att man tar hjälp av ITC Tetatro  en gång i veckan för att lära sig italienska. De jobbar sedan fram en föreställning som de tränar till under ett läsår. ITC Teatro samarbetar även med faktulteten för lärarutbildning på Universistetet där de med hjälp av teater visar de blivande lärarna hur de kan bemöta de flyktingar som kommer dit. Det finns en 1-årg utbildning där som handlar om teater och integration som man kan gå efter avslutad lärarutbildning.
Biblioteket Salaborsa i Bologna gjorde en undersökning bland utlandsfödda vilka som kom och besökte dem. Det visade sig att de var dem som hade bott flera år i Italien och var högutbildade. Bland dem har man nu ett projekt där de är ambassdörer och ska locka fler människor som är utlandsfödda till biblioteket.
I San Lazzaro som är en förort till Bologna har man på biblioteket ett projekt där man samarbetar med skolan och där man via barnen ser till att de är dem som lockar med sig sina föräldrar till biblioteket. Man ordnar språkkurser och förberedande kurser om medborgarkunskap. De tar in författare från andra länder som läser på sina modersmål.
I San Lazzaro finns ITC Teatro som arbetar mycket med immigranter och som bl.a. har en teatergrupp med 50 medlemmar, hälften italienare och hälften invandrare. Man hade först renodlade grupper med bara invandrare men såg att resultatet blev mycket bättre då man hade mixade grupper. Man har 30000 besökare varje år till teatern (i San lazzaro har man 30000 invånare) och det kommer från hela kommunen Bologna. San Lazzaro bekostar deras två lokaler och för att finansiera sin verksamhet är man beroende av olika projektbidrag.
I Bologna finns det ett kulurcentrum, Zonarelli som är ett slags föreningarnas hus som kommunen bekostar. Där samlas  ca 130 föreningar och det uppstår naturliga sammarbeten då man vistas i samma lokaler. Man anorndar språkkurser, hantverk, data, sång, dans m.m. det motsvarar vår folkbildning och studiecirkelverksamhet.
Vi har på många sätt ett bättre sätt att ta hand om våra flyktingar än Italien och vi tar emot fler än vad de gör. Men det vi tog med oss är att det behövs människor på plats bland flyktingboenden för att folk som bor där inte ska må så dåligt. Bologna präglas också av att man tar tag i saken i egna händer när det inte är staten som styr. Teater är ett bra pedagogiskt verktyg för att belysa olika problem i landet och hur det är att komma som flykting då kan man gömma sig bakom en mask men ändå få fram det som man har varit med om.
Ibland behöver man komma bort för att se att det man har är riktigt bra men det finns alltid sätt att göra det bättre på.

Det blir inte alltid som man tänkt sig ibland blir det bättre

Söndagen den 25/11 var det tänkt att vi skulle framföra Rödluvan och Vargen i Boliden men vi ändrade då det visade sig att samma dag var det barnbio på Folkets Hus. Istället bev det ett intressant samtal över en våffla hur man ska göra för att folk ska träffas. Det går inte med hjälp av affischer att få människor som inte kan svenska att komma, istället måste man prata med dem. Svårigheten är också att visa att våra mötesplatser inte är en myndighet utan dit kan man komma och fika, köpa kläder och få hjälp med att förstå vad som står i ett brev. Där behöver vi svenskar hjälp av dem som har varit här ett tag och som vet hur det var när de kom till Sverigem och som kan ta med sig dem som är nya och visa, här finns det en mötesplats att komma till.

Det finns så många fantastiska människor som ställer upp och vilja hjälpa andra och Boliden och Gula Villan är ett mycket bra exempel på detta.

Teaterkafé med Integrationssamtal

Söndagen den 4/11 hade 4ALL ett teaterkafé på Dammen i Byske i samarbete med Globalhelpline. Vi började med att berätta om projektet på svenska, engelska och arabiska och sedan framförde vi Rödluvan och Vargen. Efteråt fikade vi med dem som var där och pratade om hur det var att bo i Byske och hur det är som att komma som flykting till Sverige och att fly från sitt land. Det var många som ville öva sin svenska och som tyckte det var svårt att hitta naturliga mötesplatser där man kan få träna sin svenska.

Nästa teaterkafé blir söndagden den 25/11 i Boliden kl.14.00 på Gula VillanInformation om 4ALL

Vargen vaknar och är full av stenar i magen

Mångfaldskafé

I höst kommer vi att ha två mångfaldskaféer. Vi kommer att bjuda på sagan om Rödluvan och Vargen i en liten annorlunda version. Sedan kommer vi att inbjuda till samtal på respektive ort där vi vill diskutera hur man hittar till mötesplatser som ny och hur man kommer in kontakt med svenskar respektive nysvenskar.

Det första kommer att vara i Byske och är ett samarbete med ett annat projekt som heter Global Helpline och projektledaren som heter Mahmuda. Det andra kommer att vara i Boliden och är ett samarbete med Gula Villans aktivitetsförening som har startat ett integrationsprojekt i Boliden.

Vi kommer att besöka följande platser:                                                                         Söndagen den 4/11 kl.14.00 på Dammen i Byske

Söndagen den 25/11 kl.14.00 på Gula Villan i Boliden

Mötesplats för alla

Äntligen börjar det hända saker och vi ser att vårt projekt gör skillnad och att det kommer att fortsätta även då projektet tar slut. Detta är vad som är på G under mötesplatser så håll utkik mer info kommer efter sommaren

Utbildningsinsatser för museeverksamheten

Utbildningsinsatser för de som arbetar med att möjliggöra för verksamheter, ex vis: kommunala tjänstemän,

Utbildningsinsatser för de som skapar verksamheter, ex föreningsaktiva

Fördomscafé, turné på varje ort tillsammans med lokala org, och föreningar

Starta Teater och berättargrupper som aktiva i bygden.

Arbeta tillsammans med den person som arbetar med Integrationsstrategin på Skellefteå kommun, och den kommande handlingsplanen. Ska börja gälla 1 jan2013.

Medverkar vid fullmäktige när integrationsstrategin ska beslutas.

Studiebesök av Personalstrategerna

I torsdags fick vi besök av 21 deltagare från Personalstrategerna till Kundtjänst. Mina och Katarina informerade om projektet på svenska och engelska. Många frågor kom upp t.ex. varför var det bara kvinnor med i utbildningen, kan man få information från någon annanstans än kundtjänst. Här tipsade vi om ett annat projekt Global Helpline där syftet är att skapa nätverk utanför centrum och där det finns många invandrare och flyktingar. En mycket trevlig em och deltagarna önskade oss lycka till med projektet.

Digidel på Biblioteken

Vi jobbar vidare med Mötesplatser och Biblioteken på gång är nu satsningen www.digidel.se där målet är att nå 5000000 av de ca 1,5 miljoner som står utanför den digitala världen idag. Många av dem är nysvenskar och ett sätt att nå dem är via biblioteken. I samarbete med biblioteken kommer 4ALL att erbjuda prova på workshops och korta datacirklar.

Mötesplatser för Integration

Vart kan man träffas om man vill träffa andra svenskar och prata svenska? I vårt projekt vill vi inte skapa nya mötesplatser utan utveckla de som redan finns. Vi vill ta reda på vad som redan görs och vad vi kan göra bättre. Hur ska vi nå ut till alla? Vi måste även använda muntlig information likväl som skriftlig.Bra mötesplatser som redan finns är våra bibliotek, Nordanå, Föreningar, Studieförbund.

Det pågår integration överallt men vi kan bli bättre.

Under december pågår tex Berättarkalendern som blandar berättare och berättelser från världens hörn och sång och musik. Läs mer på http://berattarkalendern.wordpress.com