Missa inte chansen!

4ALL-föreläsningsserien Grand Final!Sista föreläsningen i serien Mångfald och Lönsamhet den 19 februari 13:00-16:00 på Nordanå. En inspirerande dag med Rina Näslund från projektet Öppna dörrar och Farbod Rezania från Svenskt Näringsliv! Sedan ges även möjlighet att ställa frågor till en panel bestående av lokala näringslivet, myndigheter och föreläsarna. Missa inte tillfället! Anmälan till Urkraft.

Mer info i denna PDF!

Veckans tanke

Mångfaldsvinster skapas inte automatiskt. De lockas fram genom ett medvetet ledarskap och ett tålmodigt arbete. Många rekryteringar går på slentrian. Vid intervjun förlitar vi oss på vårt sunda förnuft och vår magkänsla, en omedveten otydlighet i rekryteringen som inte ger utveckling utan status quo. Vad händer om vi ifrågasätter och ersätter den med medvetna och tydliga kriterier?

Hämtat ur Varför ersätta Sture med Sture? en handbok i medveten rekrytering för mångfald

Telge Tillväxt

Vi hade en mycket intressant föreläsningsdag med Telge Tillväxt den16 oktober.

Patricio Fuentes och Anna Omberg berättade om deras erfarenheter av Telge Tillväxt

 

Harry McNeil Vd Telge Tillväxt samt Patricio Fuentes och Anna Omberg berättade inspirerande om hur arbetet har varit i Södertälje. Telge tillväxt är ett EU projekt där arbetslösa ungdomar anställs i 1 år. Ca 50 personer jobbar jämt i kommunen med kommunals ingångslön. Man har en stark koppling till näringslivet och där Telge tillväxt fungerar som ett bemanningsföretag. Av de ungdomar som varit på Scania har 8/10 fått jobb. Hela projektet startades av kommun, näringsliv och arbetsförmedlingen.

Ta gärna kontakt med Telge Tillväxt om ni vill veta mer!

Telge Tillväxt

Vi hade en mycket intressant föreläsningsdag med Telge Tillväxt den16 oktober. Harry McNeil Vd Telge Tillväxt samt Patricio Fuentes och Anna Omberg berättade inspirerande om hur arbetet har varit i Södertälje. Telge tillväxt är ett EU projekt där arbetslösa ungdomar anställs i 1 år. Ca 50 personer jobbar jämt i kommunen med kommunals ingångslön. Man har en stark koppling till näringslivet och där Telge tillväxt fungerar som ett bemanningsföretag. Av de ungdomar som varit på Scania har 8/10 fått jobb. Hela projektet startades av kommun, näringsliv och arbetsförmedlingen.

Ta gärna kontakt med Telge Tillväxt om ni vill veta mer!

Föreläsning

Varmt välkommen till föreläsningen den 16 oktober i  serien Mångfald och Tillväxt :

Telge Tillväxt anställer arbetslösa Södertäljeungdomar mellan 18-24 år. Under knappt 1.5 år har Telge Tillväxt anställt 200 personer. Av de som har slutat har 71 % gått vidare till annat jobb eller studier. I rekryteringen, som sker via Arbetsförmedlingen, arbetar Telge Tillväxt aktivt med att ungdomsgruppen ska representera Södertäljes befolkning. Detta görs genom att bl.a. utgå från kompetens och rekrytering av personer med språkkunskaper i syrianska/assyriska, arabiska och finländska. Ungdomarnas språkkunskaper används när Telge Tillväxt förmedlar personal. Hur kan vi omvandla detta till något som kan fungera i Skellefteå? Kom och lyssna och inspireras!

Läs mer

Hösten föreläsning Telge tillväxt

Till hösten kommer Telge tillväxt och föreläser den 16 oktober mellan 13 -17 läs programmet nedan. Anmäl er gärna till föreläsningen till christina@urkraft.se

Välkomna!

Workshopschema om Telgemodellen och Telge Tillväxt.

 

13.00-14.00 Presentation av ”Telgemodellen”

Som svar på Södertäljes utmaningar och möjligheter har det kommunala bolaget Telge AB har de senaste åren etablerat ett antal nya företag i samarbete med det privata näringslivet. Dessa har alla ett uttalat syfte att lösa specifika samhällsutmaningar på affärsmässiga grunder. Telge Peab, Manpower Telge Jobbstart var de två första av dessa företag. Dessa samarbeten är, tillsammans med det nystartade företaget Telge Tillväxt, en medveten satsning på den så kallade Telgemodellen och Telges vision ”att förena affärer med samhällsnytta”.  I dagsläget arbetar alla bolag inom Telge AB med att förverkliga visionen.

 

14.00-14.30 Paus

 

14.30-15.30 Telge Tillväxt – bakgrund, erfarenheter och lärdomar

Den 1 april 2011 startade Telge Tillväxt en unik satsning där Södertälje kommuns bolagskoncern Telge och Arbetsförmedlingen gått samman med sju av landets största privata företagskoncerner i ett gemensamägt bolag för att anställa arbetslösa ungdomar och ge dem arbetslivserfarenhet, nätverk och utbildning. Telge Tillväxt ägs av KF, Scania, Swedbank, Manpower, Mekonomen, Folksam, Peab och Telge. I styrelsen sitter partnerföretagens VD:ar, kommunstyrelsens ordförande, Arbetsförmedlingens generaldirektör och Kommunals ordförande. Bolaget har som mål att på tre år halvera ungdomsarbetslösheten i Söderälje. Telge Tillväxt ger långtidsarbetslösa ungdomarna anställning med avtalsenliga löner i maximalt ett år för genomföra riktiga jobb och få arbetslivserfarenhet. Efter sex månaders verksamhet hade över 80 personer anställts, 50 personer arbetet på ett trettiotal olika företag och tjugo personer ha hunnit sluta på företaget.

 

15.30-16.00 Paus

 

16.00-17.00 Workshop och diskussion

Privat-offentlig samverkan, socialt entreprenörskap och nya metoder för att hantera kommunala utmaningar.  Presentation av matrisen ”tjäna pengar-göra gott.

 

Föreläsare och workshopledare

– Alarik von Hofsten, vice VD Telge AB

– Harry McNeil, VD Telge Tillväxt

– Ung medarbetare från Telge Tillväxt