Mångfald i föreningslivet

Onsdagen den 10/4 hade 4ALL tillsammans med Skellefteå Fritid bjudit in till en föreningskväll med temat Mångfald. Ett 30-tal olika föreningar hade samlats för att lyssna på Umeå Legends. De inledde och berättade om sitt arbete i sin förening och hur de jobbar med att tillvarata varje medlems styrkor och hur det utvecklar föreningen. Raad Al-Duhan berättade om sin resa från Flyktinglägret till att komma till Sverige. Han berättade om hur han jobbar med barnen i skolan och lär dem respekt och att tycka om varandra oavsett varifrån man kommer eller om man ser annorlunda. Vi fick veta att även om du har en funktionsnedsättning är det inget hinder för att t.ex. börja med boxning.

Sedan fick vi några goda exempel från föreningar i Skellefteå som jobbar med Mångfald. Kvällen avslutades med fika och gruppdiskussioner och utbyte av erfarenheter och en och annan god idé som man tar med sig hem.